Boerderijensite 't Zandt

Aanvulling op het boerderijenboek 't Zandt 1889-1989

Boerderijenwebsite 't Zandt

in 1964 is het boerderijenboek 't Zandt 1889-1964 uitgegeven. Aanleiding was het 75 jarig bestaan van de afdeling 't Zandt van de Groninger Maatschappij van Landbouw. In andere delen van de provincie Groningen was er al aan geschiedschrijving gedaan over de boerderijen en haar bewoners. 't Zandt en omstreken was toen nog een witte vlek.

Bij het honderdjarig bestaan van dezelfde landbouwvereniging is een geheel herschreven boek met veel verbeteringen en aanvullingen gepresenteerd. Kopers van dit boek hebben in 1995 nog een supplement opdit boek ontvangen naar aanleiding van het afronden van de ruilverkaveling Stedum - Loppersum.

De Groninger Maatschappij van Landbouw is samengegaan met boeren-belangenbeartigers met een confessionele achtergrond. Daarmee kwam een eind aan "de afdeling 't Zandt". De landbouwvereniging 't Zandt heeft de draad overgenomen en wil op moderne wijze voor een actualisatie van het boek zorgen.